Privacy policy (Datenschutzerklärung)

Privacybeleid (Datenschutzerklärung) Mood Company B.V. (Mood4Whisky is een merk van Mood Company B.V.)

https://moodcompany.nl/

Over ons privacybeleid
Mood Company BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Mood Company BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 13/06/2022, bij het verschijnen van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacycontactpersoon, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Online winkelsoftware
Shopify
Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, is Shopify verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify is een gecertificeerde creditcardgegevensverwerker. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om de service verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens kunnen in de Verenigde Staten worden verwerkt.

web hosting

x interactief en Mijn Domein.

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van x-interactive en Mijn Domein. x-interactive en Mijn Domein verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonlijke gegevens. x-interactive nl Mijn Domein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. x-interactive en Mijn Domein zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail- en mailinglijsten

MailChimp en Omnisend

Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven met MailChimp en Omnisend. MailChimp en Omnisend zullen uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de link ‘uitschrijven’. U ontvangt dan niet langer onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp en Omnisend. MailChimp en Omnisend maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzicht geven of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp en Omnisend behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

x interactief en Mijn Domein

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van x-interactive en Mijn Domein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. x-interactive en Mijn Domein hebben geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

betalingsverwerkers

Shopify-betalingen

Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het betaalplatform Shopify. Shopify Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify Payments deelt bij een verzoek om uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify payment]'s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify-betalingen doen dat niet